Whale

Whale u kontekstu kriptovaluta se odnosi na pojedinca ili organizaciju koja u svom vlasništvu poseduje veliku količinu neke kriptovalute.

Comment section

0 comments