Servisne Informacije

Nagradni konkurs „10 godina kripta u Srbiji“

14.04.2022.

Pravila nagradnog konkursa „10 godina kripta u Srbiji“

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA

Organizator nagradnog konkursa je MCM 965 D.O.O. BEOGRAD (ČUKARICA), Orfelinova, 11030 Beograd, Poreski broj: 107047758, Matični broj: 20731796, koga zastupa direktor Aleksandar Matanović u daljem tekstu: Organizator.

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Deset godina kripta u Srbiji” (u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs će biti dostupan na zvaničnim stranicama ECD.rs na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter (u daljem tekstu: stranice) u periodu od 14. 04. 2022. do 09. 05. 2022. godine. Svi zainteresovani učesnici će moći u pomenutom vremenskom periodu da učestvuju u konkursu odgovorom na pitanje i označavanjem prijatelja na drštvenim mrežama. Pobednik konkursa po izboru stručnog žirija će dobiti na poklon 6.000 dinara koji će biti isplaćeni na ECD Wallet.

Ukoliko pobednik konkursa nema verifikovan korisnički nalog i aktiviran ECD wallet na ECD.rs, u obavezi je da završi proces registracije i verifikacije pre nego što preuzme poklon.

 

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs na društvenim mrežama se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U KONKURSU

Učestvovanje u nagradom konkursu je besplatno i dobrovoljno.

U nagradnom konkursu može učestvovati svako punoletno lice koje je rezident Republike Srbije, odnosno državljanin Republike Srbije, kao i strani državljanin sa prijavom boravka na teritoriji Republike Srbije.

Zainteresovani korisnici treba da prate ECD.rs stranice i ECD stranice na društvenim mrežama.

U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranica od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici će bez upozorenja biti diskvalifikovani.

 

5. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA

Da bi zainteresovani korisnik učestvovao u nagradnom konkursu, potrebno je da prati ECD stranice i da svoj odgovor na zadato nagradno pitanje komentarom na predviđenu objavu i označavanjem (tagovanjem) prijatelja.

Svaki učesnik može jednom da učestvuje u konkursu.

 

5.1. ROK ZA PROGLAŠAVANJE POBEDNIKA

Rok za proglašavanje pobednika je do 7 dana nakon svake objave. Pobednik se proglašava putem ECD.rs internet stranice, nakon čega će i biti kontaktiran putem društvenih mreža

5.2. ROK ZA POČETAK PREUZIMANJA POKLONA

Rok za preuzimanje poklona je 7 dana od objavljivanja dobitnika. Ako pobednik nema verifikovan nalog na ECD.rs, rok za registraciju, verifikaciju i aktivaciju ECD Wallet-a u cilju preuzimanja poklona je 14 dana od obaveštenja o ishodu konkursa.

Ukoliko se dobitnik ne javi Organizatoru u predviđenom roku gubi pravo na nagradu.

U slučaju da dobitnik iz bilo kog razloga odbije poklon, registraciju i verifikaciju, ili ga Organizator iz bilo kog razloga ne može kontaktirati koristeći kontakt podatke koje mu je dobitnik dostavio, Organizator neće biti u obavezi da mu dodeli nagradu. Organizator neće biti odgovoran za slučaj da je dobitnik dao pogrešne lične podatke.

 

6. POKLON

Nakon završetka nagradnog konkursa, najkreativniji odgovori, prema mišljenju ECD.rs stručnog žirija, nagrađuju se sa 6.000 dinara koji će biti isplaćeni na ECD Wallet.

Pobednici nagradnog konkursa biće obavešteni o ishodu u roku od 7 dana od objavljivanja objave na društvenim mrežama, rok za javljanje dobitnika je 2 dana od dana kada su obavešteni o nagradi, a rok za preuzimanje nagrada je 7 dana od dana od objavljivanja dobitnika, odnosno 14 dana u slučaju da dobitnik nije ECD korisnik.

 

6.1. OBAVEŠTENJE O RUKOVANJU I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

U nagradnom konkursu ne mogu da učestvuju lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji konkursa, kao ni članovi užih porodica ovih lica.

Prijavljivanjem za učešće u konkursu učesnici prihvataju u celosti ova Pravila koja će učesnicima biti dostupna na sajtu ECD.rs. Učesnici slanjem svojih podataka daju pristanak za obradu ličnih podataka u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

6.2. LIČNI PODACI

Prijavljivanjem za učešće u nagradnom konkursu učesnik daje saglasnost Organizatoru za njegove lične podatke. Organizator može da prikuplja i obrađuje u marketinške svrhe, te za potrebe statističke obrade. Lični podaci biće korišćeni u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka i isključivo za navedenu svrhu. Učesnik je ovlašćen da se u svakom trenutku usprotivi korišćenju svojih ličnih podataka u marketinške svrhe, te da zahteva da mu se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje ličnih podataka, kao i da povuče datu saglasnost.

Ostvarivanje prava na brisanje ličnih podataka učesnika, te povlačenje date saglasnosti smatraće se odustajanjem od učešća u konkursu. Navedena prava učesnik može ostvariti slanjem takvog zahteva Organizatoru u Inbox stranica ili na mejl [email protected].

 

7. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na stranicama ECD.rs.

 

U Beogradu,

14. 04. 2022. godine

Comment section

0 comments