Servisne Informacije

Novi sistem nagrađivanja korisnika

10.04.2020.

Do sada je postojao sistem nagrađivanja korisnika koji sadržao jednu bitnu odrednicu. Svaki korisnik koji napravi ukupan promet od 550.000 RSD ili više dobija status VIP korisnika. Time i proviziju od 4% umesto 5% koliko su imali svi drugi registrovani korisnici.

Novi sistem nagrađivanja će nagrađivati korisnike koji redovno koriste ECD.rs servis, kao i korisnike koji nam pružaju poverenje kroz dva nezavisna sistema.

  1. NAGRAĐIVANJE REDOVNOSTI – NIŽE PROVIZIJE

Donosi različite provizije i 3 zone: CASUAL, ACTIVE, TRUST.

Na osnovu prometa koji generište u periodu od 90 dana možete imati različite provizije.

Casual zona          4.95%, 90 dana promet do 100.000rsd

Active zona          4.65%, 90 dana promet 100.000-250.000rsd

Trust zona            3.95%, 90 dana promet 250.000+ rsd

  1. NAGRADJIVANJE POVERENJA – VAUČERI POVERENJA

Svaki million prometa nezavisno od vremenskog perioda donosi 1.000rsd vaučer koji se može iskoristiti za kupovinu kriptovaluta preko ECD.rs.

Dodatno:

treći milion + 3000rsd vaučer

peti milion + 5.000rsd vaučer

deseti milion +10000rsd vaučer

Više detalja o načinu preuzimanja vaučera, komuniciranja stanja prometa koji utiče na provizije ili vaučere se može na sekciji FAQ.

 

TRANZICIONI PERIOD  – GAŠENJE STAROG, PUŠTANJE NOVOG SISTEMA NAGRAĐIVANJA KORISNIKA:

Svi postojeći VIP korisnici, od dana puštanja novog sistema nagrađivanja korisnika 13.04.2020. pa u narednih 90 dana će automatski biti prebačeni u Trust zonu. Time će provizija biti 3.95%.

Korisnici koji nisu po starom sistemu VIP korisnici, ali su imali promet prethodnih 90 dana od dana puštanja novog sistema nagrađivanja, će biti automatski prebačeni u zonu kojoj pripadaju po prometu u pomenutom periodu.

U tranzicionom periodu od tri meseca moguće je ići samo u više zone. Nakon tranzicionog perioda, biće moguće kroz zone ići u oba pravca.

Za sve registrovane korisnike važi da nakon isteka 90 dana, počinje da funkcioniše novi sistem u potpunosti. To znači da će zona kojoj pripadate, samim tim i provizija, biti određeni uvek onim što ste od prometa ostvarili u poslednjih 90 dana.

Kada je u pitanju mogućnost dobijanja vaučera poverenja, promet koji se prati je nezavisan od vremenskog perioda. I svim korisnicima počinje da se broji od nula od dana puštanja novog sistema nagrađivanja korisnika.