Servisne Informacije

Radno vreme korisničke podrške tokom praznika – 15. i 16. februara 2022. godine

14.02.2022.

Obaveštavamo vas da služba tehničke podrške neće biti dostupna tokom obeležavanja državnih praznika 15. i 16. februara 2022. godine.

Sve transakcije (kupovine i prodaje) digitalne imovine preko našeg servisa u iznosu do 300.000 RSD biće realizovane automatski bez obzira na neradne dane.

Kupovina digitalne imovine (koina) preko 300.000 RSD će biti izvršena po ceni aktuelnoj u trenutku kada uplata bude vidljiva na ECD računu. Ukoliko transakciju izvršite u periodu od 14. 2. (17:30h) do 17. 2. (09:00h), očekujemo potvrde o uplatama na našem računu najranije 17. 2. ujutru, jer usled prazničnog režima rada bankarskog sistema nećemo biti u mogućnosti da dobijemo potvrdu.

Prodaje digitalne imovine za iznose preko 300.000 RSD će biti izvršene po ceni aktuelnoj u trenutku kada se poslati koini pojave na blockchain-u. Ukoliko nam koine pošaljete u periodu od 14. 2. (17:30h) do 17. 2. (09:00h), isplata na vaš račun će biti izvršena najkasnije u četvrtak 17. februara prepodne.

Comment section

0 comments