ECD Wallet App – Registracija i verifikacija

U ovom članku ćemo prikazati proces registracije i verifikacije ECD korisničkog naloga za fizičko lice putem ECD Wallet App-a.

Na početnom ekranu prilikom otvaranja mobilne aplikacije prikazaće vam se stranica dobrodošlice sa opcijom prijavljivanja na postojeći nalog (za korisnike koji su već verifikovani) ili kreiranja novog naloga (za korisnike koji tek treba da prođu postupak registracije i identifikacije). Klikom na opciju “Kreiraj nalog” započećete proces registracije.

Nakon što izaberete opciju “Kreiraj nalog”, potrebno je da izaberete da li nalog kreirate kao fizičko ili kao pravno lice. Ukoliko izaberete opciju da kreirate nalog kao fizičko lice, unesite imejl i lozinku (šifru) koje ćete koristiti za pristup korisničkom nalogu.

Sledeći korak je odabir države, odnosno pozivnog broja i broja telefona, kao i podatak o tome kako ste čuli ECD, koji se bira iz padajućeg menija. Klikom na polje “Registruj se” koje se nalazi na dnu strane završavate sa kreiranjem naloga, nakon čega se na ekranu pojavljuje obaveštenje da je uspešno završeno kreiranje naloga i da vam je na imejl adresu poslat link za aktivaciju naloga.

Na imejl ćete dobiti link za aktivaciju naloga. Nakon što potvrdite registraciju naloga klikom na link iz imejla, na mobilnoj aplikaciji ćete dobiti potvrdu da je nalog uspešno aktiviran i nakon logovanja nastavljate sa verifikacijom broja telefona.

Kako biste nastavili sa verifikacijom korisničkog naloga, na mobilnoj aplikaciji će se pojaviti ekran za verifikaciju mobilnog telefona koji je unet prilikom registracije naloga.

Klikom na dugme ”Pošalji kod”, na broj telefona unet prilikom registracije stići će vam SMS poruka sa kodom za validaciju koji važi 120 sekundi. Nakon prijema koda, potrebno je da ga unesete u polje predviđeno za SMS kod. U slučaju da niste dobili kod ili je vreme isteklo, možete da zatražite slanje novog koda za validaciju broja telefona. Moguće je tri puta zatražiti slanje novog koda, nakon čega ćete biti blokirani, te je potrebno da se obratite korisničkoj podršci kako bi se omogućilo ponovno slanje koda. Kada uspešno potvrdite broj telefona, možete da nastavite dalje klikom na odgovarajuću opciju.

Nakon uspešne verifikacije broja mobilnog telefona, na ekranu će se pojaviti obaveštenje da ste uspešno izvršili validaciju mobilnog telefona i da je za naredni korak potrebno pripremiti važeći lični dokument.

Dostavljanje dokumentacije vrši se putem tehničkog rešenja koje omogućava dostavljanje kopije, odnosno očitanog ličnog dokumenta korisnika, uključujući i digitalizovani, skenirani ili fotografisan dokument iz kojeg može da se utvrdi adresa prebivališta, odnosno boravišta, a ukoliko lični dokument ne sadrži podatak o toj adresi, onda drugog dokumenta koji ga sadrži.
Na ovom koraku, birate lični dokument koji ćete fotografisati i dodati na nalog (lična karta ili pasoš).

U ovom primeru, odabrali smo ličnu kartu kao tip dokumenta. Na ekranu su date jasne instrukcije u vezi sa fotografisanjem dokumenta. Prvo je potrebno slikati prednju stranu, a nakon toga i zadnju stranu dokumenta. Potrebno je da slika bude jasna. Ukoliko je mutna, biće potrebno da je slikate ponovo. Prilikom fotografisanja ne sme da bude prekriven nijedan deo dokumenta, ne smeju da postoje odsjaj ili senka preko dokumenta niti fotografija sme da bude mutna. Fotografije lica i tekstualni podaci moraju biti jasno vidljivi.

Nakon što uspešno prođete slikanje dokumentacije, prelazite na fotografiju lica. Na fotografiji, lice treba da bude vidljivo, u fokusu i da slika bude jasna, bez tamnih delova.

Nakon uspešnog fotografisanja lica, na ekranu će vam se pojaviti obaveštenje da je obrada fotografije završena.

Nakon što završite dodavanje slika, prelazimo na popunjavanje adrese prebivališta. Prilikom popunjavanja adrese prebivališta, potrebno je da unesete naziv ulice, nakon čega vam se u padajućem meniju automatski ispisuje predložena opština, grad i poštanski broj. Prema odabranoj ulici prebivališta, automatski se popunjavaju podaci o gradu, opštini, poštanskom broju i državi. Na dnu ekrana označavate da li je adresa boravišta identična adresi prebivališta.

U slučaju da označite da se adresa boravišta ne poklapa sa adresom prebivališta, neophodno je da priložite validan lični dokument u vidu slike ili PDF formata na kome je jasno navedeno vaše ime, prezime i podaci o adresi prebivališta.

To može biti:
– Lična karta (očitana ukoliko poseduje čip)
– Pasoš

Ukoliko navedeni dokumenti ne sadrže potrebne podatke, možete dostaviti drugu službenu ispravu koja sadrži podatak o prebivalištu (npr. saobraćajna dozvola ili rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu) ili kopija dokumenta ili drugog dokaza kojim se potvrđuje adresa prebivališta (npr. račun za telefon ili komunalne usluge).

Na sledećem ekranu, prikazaće vam se definicija politički izložene osobe. Potrebno je da preuzmete dokument i odaberete opciju da li ste politički izložena osoba, odnosno funkcioner ili ne. Na sledećem ekranu, unosite dodatne informacije: status rezidentnosti, status zaposlenja, svrhu otvaranja računa kao i izbor prijave za newsletter i sms obaveštenja.

Nakon toga, na sledećem ekranu će vam se prikazati Pravila poslovanja, Politika privatnosti i Predlog ugovora. Za sva tri dokumenta postoji opcija preuzimanja pre nego što se završi proces i pređe na video identifikaciju. Klikom na dugme “Nastavi” na ekranu se pojavljuje obaveštenje da ćete dobiti mejl putem kojeg će se kompletirati postupak identifikacije nakon što korisnička podrška proveri dokumentaciju.

Nakon provere dokumentacije, na mejl ćete dobiti obaveštenje da možete da nastavite sa postupkom video identifikacije, te da je pre započinjanja postupka potrebno da pripremite ličnu kartu ili pasoš radi utvrđivanja identiteta.

Nakon klika na opciju “Započnite video poziv” prikazaće vam se ekran na kojem možete da proverite da li ste spremni za video poziv, uključujući podešavanja za mikrofon i kameru. Nakon toga ćete biti preusmereni u „čekaonicu“ gde možete da vidite koji je broj korisnika pre vas, kao i procenjeno vreme čekanja do video sesije.

Video poziv sa operaterom traje do 10 minuta i nakon uspešno završene sesije će vam se na ekranu pojaviti obaveštenje da je sesija uspesno završena.

Ukoliko su u postupku prikupljeni svi podaci i uredna dokumentacija i video sesija je uspešno završena, na ekranu će vam se pojaviti obaveštenje da je proces uspešno završen i da ćete o ostalim koracima biti obavešteni putem imejla.