Bezbednost ECD Wallet-a

Korisničko ime i lozinka:

Da biste pristupili svom ECD Wallet-u potrebno je da prođete kroz standardno logovanje korisničkim imenom i lozinkom.

Wallet sigurnosna reč:

Potrebno je da odaberete dodatnu sigurnosnu reč koja bi bila tražena pri svakom povlačenju sredstava sa vašeg ECD Wallet-a. Ta reč nije isto što i šifra koja upisujete pri logovanju na ECD.rs.

Prilikom svake transakcije koja podrazumeva slanje kriptvaluta ili RSD sa ECD Wallet-a potrebno je proći korak upisivanja MFA-a i Wallet sigurnosne reči (passphrase) zbog bezbednosti vaših sredstava.

Logovanje sa nove IP adrese:

Zbog vaše bezbednosti, ukoliko primetimo pokušaj pristupa sa različitih IP adresa, zaustavićemo proces logovanja zbog vaše bezbednosti i poslati vam mail kako biste potvrdili svoj pokušaj prijave na ECD Wallet. Nakon potvrde sa vaše strane koju možete da obavite putem e-mail-a kojim ste registrovani na ECD.rs, moći ćete da nastavite sa pristupanjem ECD Wallet-u.

Ulogujte se i počnite sa korišćenjem