Bezbednost ECD Wallet-a

Korisničko ime, lozinka i MFA:

Da biste pristupili svom ECD Wallet-u potrebno je da prođete kroz standardno logovanje sa korisničkim imenom i lozinkom i kroz korak upisivanja MFA (multi factor authentificator). Ovaj sigurnosni korak se ne može isključiti.

Wallet sigurnosna reč:

Potrebno je da odaberete dodatnu sigurnosnu reč koja bi bila tražena pri svakom povlačenju sredstava sa Vašeg ECD Wallet-a. Ta reč nije isto što i šifra koja upisujete pri logovanju na ECD.rs.

Prilikom svake transakcije koja podrazumeva slanje kriptvaluta ili RSD sa ECD Wallet-a potrebno je proći korak upisivanja MFA-a i Wallet passphrase-a zbog bezbednosti Vaših sredstava.

Logovanje sa nove IP adrese:

Svaki put kad primetimo da se logujete sa nove IP adrese, zaustavićemo proces logovanja zbog Vaše bezbednosti. Istog trenutka će Vam ECD poslati mail sa pitanjem da potvrdite da ste zaista Vi pokušali da se prijavite na Vaš ECD Wallet. Nakon potvrde sa Vaše strane koju ćete moći obaviti prosto proverom Vašeg e-mail-a kojim ste registrovani na ECD.rs moći ćete da nastavite sa pristupanjem ECD Wallet-u.