Promena broja mobilnog telefona

U ovom tekstu ćemo proći kroz proces izmene broja mobilnog telefona na ECD korisničkom nalogu.

Ulogujte se na svoj ECD nalog. Po uspešnom logovanju, kliknite na strelicu pored svog imena u gornjem desnom uglu i iz padajućeg menija odaberite opciju Podešavanje naloga.

Sada ste na ekranu gde je moguće obaviti nekoliko izmena, ali u ovom slučaju treba odabrati opciju koja menja broj mobilnog telefona, klikom na olovku unutar polja u kojem je prikazan trenutni broj telefona, kao na slici ispod.

Prikazaće se ekran na kojem je potrebno uneti željeni novi broj telefona, ali i potvrditi šifru svog ECD naloga. Važno: Broj se unosi isključivo u internacionalnom formatu, kao što je objašnjeno u članku o registraciji OVDE.

Potom odaberite opciju Promeni broj.

Kao mera zaštite i sigurnosti vašeg ECD naloga, poslat vam je SMS na novi broj koji ste uneli. Važno: SMS poruku dobijate od pošiljaoca ECD, što potvrđuje da je bezbedno uneti kod koji se nalazi u poruci.

Unesite primljeni kod, zatim kliknite na Promeni broj.

Ako su novi broj telefona i kod iz SMS-a pravilno uneti, prikazaće vam se obaveštenje da je vaš broj mobilnog telefona uspešno promenjen.

U protivnom, molimo vas da ponovite proces.

Ovim završavamo uputstvo o promeni broja mobilnog telefona na ECD korisničkom nalogu.