Promena ličnih podataka – ime i prezime

U ovom članku ćemo objasniti proces promene imena i prezimena na Vašem ECD nalogu. Po uspešnoj prijavi na ECD servis opcija za menjanje ličnog imena je blokirana. Razlog za to je bezbednosne prirode, te je potrebno podneti zahtev za izmenu imena, odnosno prezimena direktno korisničkoj podršci.

U daljem tekstu su pokriveni različiti scenariji vezani za ovu izmenu.

1. Promena ličnog imena zbog greške u kucanju

Može se dogoditi da dođe do slovne greške prilikom inicijalnog unošenja imena i prezimena u procesu registracije naloga (Petar Ptrović namesto Petar Petrović npr). U tom slučaju, molimo Vas da pošaljete e-mail poruku na [email protected] i precizirate kako bi Vaše ime i prezime trebalo da glasi, gde će Vas korisnički tim kontaktirati kad promena bude obavljena.

 

2. Promena ličnog imena ili prezimena redovnim putem

Ako ste posle otvaranja Vašeg ECD naloga menjali ime, odnosno prezime, u slučajevima zahteva za promenu imena u opštinskoj upravi, odnosno promene prezimena pri stupanju u bračnu zajednicu, ili bilo kog drugog zakonom uređenog razloga, postoje dva scenarija:

  • Vaš nalog je verifikovan u potpunosti

U ovom slučaju, molimo Vas da nam pošaljete skeniran lični dokument, gde je vidljivo Vaše novo ime, odnosno prezime na adresu [email protected]

  • Vaš nalog nije verifikovan

Ako nalog nije verifikovan, molimo Vas da dovršite verifikaciju naloga redovnim putem i pošaljete nam e-mail na [email protected] sa porukom u kojoj potvrđujete ime i prezime iz ličnog dokumenta sa verifikacije.

Ovim je proces promene ličnog imena na ECD nalogu završen.