Promena ličnih podataka – ime i prezime

U ovom tekstu ćemo objasniti proces promene imena i prezimena na vašem ECD nalogu. Po uspešnoj prijavi na ECD, opcija za menjanje imena je blokirana. Razlog za to je bezbednosne prirode, te je potrebno podneti zahtev za izmenu imena, odnosno prezimena direktno korisničkoj podršci.

U daljem tekstu su pokriveni različiti scenariji u vezi sa ovom izmenom.

1. Promena ličnog imena zbog greške u kucanju

Može se dogoditi da dođe do slovne greške prilikom inicijalnog unošenja imena i prezimena u procesu registracije naloga (npr. Petar Ptrović umesto Petar Petrović). U tom slučaju, molimo vas da pošaljete e-mail na [email protected] i precizirate kako bi vaše ime i prezime trebalo da glasi, gde će vas tim korisničke podrške kontaktirati kad promena bude obavljena.

2. Promena ličnog imena ili prezimena redovnim putem

Ako ste posle otvaranja ECD naloga menjali ime, odnosno prezime, u slučajevima zahteva za promenu imena u opštinskoj upravi, odnosno promene prezimena pri stupanju u bračnu zajednicu ili bilo kog drugog zakonom uređenog razloga, postoje dva scenarija:

  • Vaš nalog je verifikovan u potpunosti

U ovom slučaju, molimo vas da nam pošaljete e-mail sa kojim ste registrovali nalog i da potvrdite svoje puno ime i prezime kako bismo mogli da ažuriramo vaš nalog. E-mail šaljete na [email protected]

  • Vaš nalog nije verifikovan

Ako nalog nije verifikovan, molimo vas da dovršite verifikaciju naloga redovnim putem i pošaljete nam e-mail na [email protected] u kojem potvrđujete ime i prezime iz ličnog dokumenta sa verifikacije.

Ovim je proces promene ličnog imena na ECD nalogu završen.