Kako podneti zahtev za prodaju kriptovaluta

U ovom tekstu proći ćemo kroz proces prodaje kriptovaluta na ECD servisu. ECD menjačnica podržava prodaju i kupovinu pet kriptovaluta: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, USD Tether, USD Coin i DAI.

Po uspešnom logovanju na ECD menjačnicu, biramo opciju Menjačnica na vrhu strane. Pored valute koju želimo prodati klikćemo na opciju Prodaj.

Sledeći prikaz nam nudi:

  • Količinu kriptovalute koju želimo da prodamo. U zavisnosti od toga koju kriptovalutu prodajete, generiše se maksimum i minimum za prodaju. Postoji mogućnost da unesete iznos u RSD u polju RSD zarad lakšeg obračuna iznosa
  • Sledi polje gde je moguće upisati Kod za popust ukoliko ga imate. Ako ste tek završili proces verifikacije naloga, od ECD-a ste dobili u mail-u kod za popust koji se može iskoristiti samo za prvu transakciju. Ukoliko nemate taj ili bilo koji drugi kod za popust, ovo polje možete da preskočite.
  • U sledeće polje unosimo broj tekućeg računa na koji želimo da primimo novac od prodaje kriptovalute. *Takođe može se ubaciti i adresa ECD wallet-a kao mesto gde može biti isplaćen novac.
  • Slično procesu kupovine, možemo da sačuvamo određeni račun, odnosno da ga imenujemo zarad lakše navigacije ubuduće

Važno:Za ETH ECD menjačnica trenutno podržava transakcije isključivo preko ERC20 protokola! Unošenje pogrešne adrese može dovesti do trajnog gubitka sredstava.

Ako su svi podaci pravilno popunjeni, biramo opciju Podnesi Zahtev.

U sledećem koraku primićete e-mail poruku za potvrdu transakcije. E-mail poruka sadrži link za potvrdu prodaje na koji je potrebno kliknuti. Za slučaj da e-mail poruka ne stiže u inbox ili junk ili spam foldere vašeg sandučeta, kliknite na opciju Niste dobili mejl?

Link nas vraća na stranicu prodaje na sajtu menjačnice. Vidljiv je tajmer koji odbrojava 20 minuta, što je vremensko ograničenje za podnošenje zahteva za prodaju ukoliko želite da ostvarite garantovanu cenu. Ukoliko se kriptovalute koje šaljete vide na blockchain-u u roku od 20 minuta od kreiranja zahteva (potrebno je da je poslata količina kriptovalute odgovara onoj koja je u zahtevu naznačena), ECD vam garantuje iznos RSD za isplatu. To je iznos koji vam je prikazan tokom pravljenja zahteva i koji ste dobili u e-mail-u.

Ako naš sistem vidi na blockchain-u da su kriptovalute poslate, ali nakon 20 minuta od kreiranja zahteva, radi se rekalkulacija iznosa RSD koji ćete dobiti. Rekalkulacija se bazira na osnovu aktuelne cene kriptovaluta u trenutku kada se uoči da je transakcija vidljiva na blockchain-u. Ako je cena kriptovalute porasla, dobićete veći iznos RSD od onoga koji je stajao u zahtevu. Ukoliko je cena kriptovalute pala, dobićete manji iznos RSD od onoga iz zahteva.

Dalje, što se može videti na slici iznad, obeležavamo polje saglasnosti sa Pravilima poslovanja i biramo opciju Podnesi zahtev.

Finalna stranica procesa prodaje nam potvrđuje da je zahtev podnet. Prikazana je kritpoadresa na koju treba poslati kriptovalute, kao i QR kod čijim skeniranjem kroz wallet koji koristite možete da ubrzate proces preuzimanja podataka.

Važno: Ova stranica prikazuje iznos koji je potrebno prebaciti na našu kriptoadresu da bi zahtev bio realizovan. Međutim, u iznos je potrebno uračunati i cenu transakcije sa vašeg wallet-a, tj. vaše adrese. U protivnom, postoji šansa da transakcija neće biti automatski (brzo) realizovana.

RSD se isplaćuje na vaš račun kada transakcija dobije prvu potvrdu na blockchain-u.

Ukoliko nakon 3 dana vaša transakcija slanja kriptovaluta nije vidljiva na blockchain-u, zahtev će automatski biti poništen.

Ovim okončavamo proces prodaje kriptovaluta na ECD menjačnici.