Korisničke zone i lista transakcija, kako funkcionišu u odnosu na vaš ECD nalog

Korisničke zone predstavljaju trenutni status vašeg ECD naloga koji se odnosi na troškove transakcija, a zavisi od prometa ostvarenog na vašem nalogu u poslednjih 90 dana korišćenja naše platforme.

Postoje tri ECD korisničke zone:

Zona Casual

Ovo je početni status vašeg ECD naloga po otvaranju. Troškovi transakcije za kupovinu i prodaju kriptovaluta u korisničkoj zoni Casual iznose 4.7% isnosa transakcije, i korisnik je u Casual zoni za promet do 100.000 RSD.

Zona Active

Ako je promet na vašem nalogu u poslednjih 90 dana između 100.000 RSD i 250.000 RSD, Troškovi transakcije za kupovinu i prodaju kriptovaluta iznose 4.4% od iznosa transakcije. Time je vaš nalog u Active zoni.

Zona Trust

Ako je promet na vašem nalogu u poslednjih 90 dana veći od 250.000 RSD, prelazite u Trust zonu, Troškovi transakcije za kupovinu i prodaju kriptovaluta iznose 3.7% od iznosa transakcije.

Trenutni status svog ECD naloga, odnosno u kojoj se korisničkoj zoni nalog nalazi, u svakom trenutku možete da vidite kad se ulogujete na ECD. Sa desne strane iz padajućeg menija odaberite opciju Transakcije. Takođe, na ovoj stranici možete da pogledate kompletnu istoriju vaših ECD transakcija, njihov iznos, kriptoadrese korišćene u procesu, kao i vreme izvršenja.

Važno: Ako u bilo kom trenutku želite da odustanete od neke kupovine ili prodaje, pre kompletiranja sa vaše strane, možete to da učinite opcijom sa desne strane transakcije, u formi crvenog kružića sa X znakom.