Korisničke zone i lista transakcija, kako funkcionišu u odnosu na Vaš ECD nalog

Korisničke zone predstavljaju trenutni status Vašeg ECD naloga u smislu cene transakcija, a zavise od prometa ostvarenog na Vašem nalogu u poslednjih 90 dana korišćenja naše platforme.

Postoje tri korisničke zone na ECD platformi:

Zona Casual

Ovo je početni status Vašeg ECD naloga po otvaranju istog. Cena kupovine odnosno prodaje kriptovaluta u korisničkoj zoni Casual iznosi 4.7% isnosa transakcije, i korisnik je u Casual zoni za promet do 100 000 RSD.

Zona Active

Ako je promet na Vašem nalogu u poslednjih 90 dana između 100 000 RSD i 250 000 RSD, cena kupovine odnosno prodaje kriptovaluta iznosi 4.4% od iznosa transakcije. Time je Vaš nalog u Active zoni.

Zona Trust

Ako je promet na Vašem nalogu u poslednjih 90 dana veći od 250 000 RSD, prelazite u Trust zonu, gde cena kupovine odnosno prodaje kriptovaluta iznosi 3.7% od iznosa transakcije.

Trenutni status Vašeg ECD naloga, odnosno u kojoj se korisničkoj zoni nalog nalazi, u svakom trenutku možete videti kad se ulogujete na ECD platformu, sa desne strane iz padajućeg menija odaberete opciju Transakcije. Takođe, na ovoj stranici moguće je videti kompletnu istoriju Vaših ECD transakcija, njihov iznos, kriptoadrese korišćene u procesu, kao i vreme izvršenja.

VEOMA VAŽNO! Ako u bilo kom trenutku želite da odustanete od neke kupovine ili prodaje, pre njihovog kompletiranja sa Vaše strane, možete to učiniti opcijom sa desne strane transakcije, u obliku crvenog kružića sa X znakom.