Verifikacija ECD naloga – Fizičko lice

Uspešno ste registrovali ECD nalog i sada je vreme za verifikaciju. Verifikacija ECD naloga vam omogućava korišćenje svih ECD servisa, kao i ECD kriptomata.

Verifikacija ECD naloga se sastoji iz tri koraka, verifikacije broja mobilnog telefona, unošenja opštih podataka i identifikacije korisnika.

1. Verifikacija broja mobilnog telefona

Pri prvom logovanju na vaš novokreirani ECD nalog, stranica vas direktno upućuje na početak procesa verifikacije broja mobilnog telefona. Ona se obavlja korišćenjem verifikacionog koda koji stiže putem SMS-a na broj telefona koji ste uneli pri registraciji. Broj telefona je već unet u polje i ovde je potrebno kliknuti na opciju Pošalji kod.

Na vaš broj će stići SMS poruka sa kodom za validaciju, odnosno sekvencom od šest cifara. Kod unesite u polje kao na slici i odaberite opciju Potvrdi.

Kod je validan 60 minuta od momenta odabiranja opcije Pošalji kod iz prethodnog koraka. Ako je kod pravilno unet, možete da pređete na drugi korak.

2. Opšti podaci

Sledeće je unošenje adrese prebivališta, status zaposlenja i profesiju. Ključno za ovaj korak je uneti podatke koji se slažu sa ličnim dokumentom koji ćete priložiti pri trećem i finalnom koraku verifikacije ECD naloga.

 

3. Identifikacija korisnika 

ECD nudi više opcija za identifikaciju korisnika:

  • ECD Mesto za verifikaciju
  • ECD video identifikacija

Više o ličnoj identifikaciji možete da pročitate OVDE.

Detalji video identifikacije se nalaze na OVOM LINKU.

Potvrdom identiteta se završava kompletan proces verifikacije ECD korisničkog naloga za fizičko lice.