Verifikacija ECD naloga – Fizičko lice

Uspešno ste registrovali ECD nalog i sada je vreme za verifikaciju naloga. Verifikacija Vašeg ECD naloga Vam omogućava korišćenje svih ECD servisa, kao i ECD kriptomata.

Verifikacija Vašeg ECD naloga se sastoji iz tri koraka, verifikacije broja mobilnog telefona, unošenja opštih podataka i identifikacije korisnika. U tom smislu, pođimo redom:

1. Verifikacija broja mobilnog telefona

Pri prvom loginu na Vaš novokreirani ECD nalog, stranica Vas direktno upućuje na početak procesa verifikacije broja mobilnog telefona. Ova verifikacija se obavlja kroz verifikacioni kod koji stiže u SMSu na broj telefona koji ste uneli pri registraciji. Broj telefona je već unet u polje i ovde je potrebno kliknuti na opciju Pošalji kod.

 

Na Vaš broj stiže SMS poruka sledeće sadržine od pošiljaoca ECD: „Kod za validaciju broja telefona: xxxxxx. Ovaj kod vazi sat vremena. Vas ECD tim.“ Kod je sekvenca od šest cifara. Kod unesite u polje kao na slici i odaberite opciju Potvrdi.

 

Kod je validan 60 minuta od momenta odabiranja opcije Pošalji kod iz prethodnog koraka. Ako je kod pravilno unet, stranica nas šalje na drugi korak.

2. Opšti podaci

U ovom koraku unosimo ime i prezime i adresu. Ključno za ovaj korak je da unesemo ime i prezime i adresu prebivališta koji se slažu sa ličnim dokumentom koji čemo koristiti i trećem i finalnom koraku verifikacije ECD naloga.

 

3. Identifikacija korisnika 

ECD nudi dve opcije idenitifkacije korisnika, Verifikacija preko partnera ili ECD karavan. Oba procesa su detaljno objašnjena OVDE.

Ovim se završava kompletan proces verifikacije ECD korisničkog naloga za fizičko lice.