FAQ

Da li mogu da kupim kriptovalute kao pravno lice?

Da, pravna lica mogu kupovati kriptovalute. Preduslovi:
1. Nalog je kreiran i verifikovan od strane zakonskog zastupnika, punomoćnika ili prokuriste.
2. Dostaviti potvrdu o registraciji adrese digitalne imovine (kriptoadrese) sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica.
3. Ovu potvrdu je potrebno poslati na adresu [email protected].  Za sva dodatna pitanja i pomoć možete kontaktirati naš korisnički servis na telefon+381 11 4431 140 ili +381 69 2200 230 ili putem email adrese [email protected].

Comment section

0 comments