FAQ

Da li moram da verifikujem nalog?

Kako biste mogli da koristite sve usluge ECD servisa u okviru opštih uslova korišćenja (limiti, broj transakcija, referal program, prelazak u više zone) neophodno je da završite proces registracije i verifikacije, zbog zakona koji je stupio na snagu 01.04.2018. godine.
Verifikacjia obuhvata verifikaciju broja telefona kao i identifikaciju.

 

Comment section

0 comments