Aktiviranje ECD Wallet-a

Nakon registracije i logovanja na ECD platformu preduslovi za aktiviranje ECD Wallet-a su da:

  1. Budete lično verifikovani
  2. Aktivirate dvofaktorsku autentifikaciju

Klikom na opciju 2 pristupate aktivaciji dvofaktorske autentifikacije kako biste povećali bezbednost svog naloga.
Ukoliko je MFA Status: Onemogućeno, kliknite na dugme za aktivaciju u produžetku teksta.

Na stranici će se pojaviti QR kod koji treba da skenirate mobilnim telefonom pomoću neke od Multifaktorskih aplikacija (naša preporuka je Google Authenticator).
Nakon uspešnog skeniranja QR koda u Google Authenticator-u, pojaviće vam se šestocifreni numerički niz. Taj niz brojeva se menja na svakih 30 sekundi, stoga je potrebno da u tom vremenskom periodu niz brojeva upišete u polje ispod QR koda.

Upisan kod potvrdite klikom na Sledeći korak.

MFA kod omogućava pristup ECD Wallet-u i potrebno je upisati ga svaki put kada se sredstva sa ECD Wallet-a šalju iz bezbednosnih razloga.

Nakon uspešno upisanog koda, na ekranu se pojavljuje niz brojeva. Taj niz brojeva je bitno sačuvati na bezbednom mestu. On omogućava pristup korisničkom ECD Wallet-u ako se dogodi da izgubite pristup MFA aplikaciji koju ste koristili pri aktiviranju pristupa Wallet-u.

Klikom na Završi podešavanja potvrđujete da ste sačuvali kod za oporavak, Multifaktorska autentifikacija postaje aktivna i možete započeti korišćenje ECD Wallet-a.

Nakon pristupanja ECD Wallet-u, na ekranu se pojavljuje instrukcija da je neophodno kreirati šifru.
Šifra omogućava pristup ECD Wallet-u i potrebno je upisati je svaki put kada se sredstva sa ECD Wallet-a šalju.

Kada ste uneli šifru i ponovili je još jednom u polju ispod, birate opciju Aktiviraj Wallet koja je postala dostupna time što je polje iz sive boje prešlo u narandžastu.

Nakon definisanja šifre potrebno je aktivirati račune kako bi Wallet postao potpuno funkcionalan.

Kliknite na opciju Aktiviraj valutu i Aktiviraj gotovinu.

Nakon toga postaju dostupne opcije Kupi, Prodaj, Deponuj, Pošalji.

Objašnjenja i pomoć prilikom korišćenja ECD Wallet-a možete da pronađete na Upotreba ECD Wallet-a.
Objašnjenje kako da pristupite ECD Wallet-u nakon aktivacije moćete pronaći na Pristupanje ECD Wallet-u.