Kreiranje ECD Wallet- a

Nakon registracije i logovanja na ECD platformu, na početnoj stranici imaćete mogućnost kreiranja ECD Wallet- a.
Potrebno je odabrati Kreiraj ECD Wallet opciju.

Preduslovi za kreiranje ECD Wallet- a su da:

  1. Budete lično verifikovani
  2. Aktivirate dvofaktorsku autentifikaciju

 

Klikom na opciju 2. pristupate aktivaciji dvofaktorske autentifikacije kako bi povećali bezbednost Vašeg naloga.
Ukoliko je MFA Status: Onemogućeno, kliknite na dugme za aktivaciju u produžetku teksta.

 

Na stranici će se pojaviti QR kod koji treba skenirati mobilnim telefonom, koristeću neku od Multifaktorskih aplikacija (npr. Google Authenticator).
Nakon uspešnog skeniranja QR koda u pomenutoj aplikaciji pojaviće Vam se šestocifreni numerički niz. Taj niz brojeva se menja na svakih 30 sekundi, stoga je potrebno da u tom vremenskom periodu niz brojeva upišete u polje ispod QR koda.

Upisan kod potvrdite klikom na Sledeći korak.

MFA (Multifaktorska autentifikacija) kod omogućava pristup ECD Wallet-u i potrebno je upisati ga svaki put kada se sredstava sa ECD Wallet-a šalju iz bezbednosnih razloga.

Nakon uspešno upisanog koda, na ekranu se pojavljuje niz brojeva. Taj niz brojeva je bitno sačuvati na bezbednom mestu. On omogućava pristup korisničkom ECD Wallet-u ako se dogodi da izgubite pristup MFA aplikaciji koju ste koristili pri aktiviranju pristupa Wallet-u.

 

Klikom na Završi podešavanja potvrđujete da ste sačuvali kod za oporavak, Multifaktorska autentifikacija postaje aktivna i Vi možete započeti korišćenje ECD Wallet- a.

 

Nakon pristupanja ECD Wallet- u na ekranu izlazi instrukcija da je neophodno kreirati šifru.
Šifra omogućava pristup ECD Wallet-u i potrebno je upisati je svaki put kada se sredstava sa ECD Wallet- a šalju.

Nakon što ste upisali šifru i potvrdili je ponovljenim upisivanjem Šifre, birate opciju Kreiraj Wallet koja je postala dostupna time što je polje iz sive boje postalo narandžasto.

 

Nakon definisanja šifre potrebno je aktivirati račune kako bi Wallet postao potpuno funkcionalan.

Kliknite na opciju Aktiviraj valutu i Aktiviraj gotovinu.

Nakon toga postaju dostupne opcije Kupi, Prodaj, Deponuj, Pošalji.

Objašnjenja i pomoć prilikom korišćenja ECD Wallet- a možete pronaći na Upotreba ECD Wallet- a.
Objašnjenje kako da pristupite ECD Wallet- u nakon aktivacije moćete pronaći na Pristupanje ECD Wallet- u.