Blog

Bitkoin Keš – Sve što je potrebno da znate o ovoj kriptovaluti

20.10.2020. / Autor: ECD / Kategorija: Projekti

Bitkoin Keš (BCH) je fork originalnog bitkoina, nastao u avgustu 2017. godine. Sa tehničke strane je vrlo sličan bitkoinu, ali ga nekoliko inovacija čini bržom i jeftinijom mrežom za korišćenje.

U pitanju je peta po veličini kriptovaluta na svetu, sa kapitalizacijom od 4 milijarde dolara.

Kako funkcioniše Bitkoin Keš?

Svaka BCH transakcija mora biti dodata na blockchain kako bi se smatrala uspešno obavljenom. Posao validiranja transakcija i dodavanja na blokčejn vrše rudari i nodovi, tj. njihovi moćni kompjuteri povezani na mrežu. Rudari troše veliku procesnu snagu i struju zarad dobijanja finansijskih nagrada. Ukoliko uspeju da “iskopaju” odnosno povežu jedan blok validnih transakcija na vreme, dobijaju nagradu od 6.25 BCH. Pored toga, dobijaju i naknade od pošiljalaca svih transakcija koje su uključili u taj blok.

Dakle, kao i BTC, BCH se izdaje na osnovu procesa zvanog “dokaz o radu” (Proof-Of-Work / PoW), u vidu nagrada koje se dele rudarima.

Izdavanje novih jedinica bitkoin keša je ograničeno. Smatra se inflacijom i na godišnjem nivou je 1.72%. Inflacija se prepolovljava na svake 4 godine, što podrazumeva smanjenje nagrada rudarima. Nakon sledećeg prepolovljavanja, inflacija će biti samo 0.86% godišnje.

Nove jedinice ove kriptovalute će biti izdavane dok god se ne dostigne konačan broj od 21,000,000. Do sada je izdato 18,524,092 BCH, što znači da je već izrudareno 88% svog BCH-a koji će ikad postojati.

Pa ipak, zbog opadajuće inflacije, poslednji BCH bi trebalo da bude izrudaren tek oko 2140. godine. Nakon toga će naknade za transakcije biti jedini izvor prihoda za rudare.

Kako i zbog čega je nastao Bitkoin Keš?

BCH je nastao u procesu zvanom Hard Fork, koji podrazumeva podelu jedne kriptovalute na dve. Razlog za podelu je bio neslaganje zajednice u pogledu veličine blokova koji bi bili dobri za bitkoin.

Naime, kapacitet obrade bitkoin transakcija je nizak, oko 7 transakcija u sekundi. U 2017. godini je bio još niži. U jedan sadašnji blok stane do ≈3,000 transakcija, a novi blok se izrudari na svakih ≈10 minuta. U toku perioda kada se bitkoin dosta koristi, dolazi do zapušenja mreže, jer ima više transakcija koje čekaju da budu obrađene, nego mesta u narednom bloku. U vreme bitkoin-manije dešava se da po 200,000 transakcija čeka u isto vreme na obradu.

Ovakva situacija dosta uspori mrežu. Takođe je čini i skupljom, jer se pošiljaoci takmiče da im transakcija bude što brže obrađena, pa nude više para rudarima za obradu.

Zajednica je dugo raspravljala o povećanju blokova kao potencijalnom rešenju za povećanje kapaciteta mreže.

Argumenti za i protiv velikih blokova

Grupa koja je bila protiv povećanja blokova je iznosila sledeće argumente:

 • Invazivnost: Smatrali su da je oslobađanje prostora u blokovima pomoću Segwit-a prihvatljivije rešenje od povećanja blokova. Za povećanje blokova bi morao da se radi invazivni hard fork jer je u pitanju promena konsenzus pravila. Sa druge strane, Segwit je moguće implementirati uz neinvazivni soft fork. Pomoću Segwit-a se premeštaju određene informacije iz transakcije, čime se smanjuje prostor koji transakcija zauzima u bloku koji obrađuju glavni nodovi.
 • Napušteni blokovi: Veći blokovi češće postaju siročad (orphaned blocks) čak i kad su pošteno izrudareni. Naime, može se desiti da nodovi ne uključe popunjenije blokove u blockchain, jer kasnije stignu do njih u odnosu na praznije blokove. (Fork BCH-a, zvani BSV, je npr. imao nekoliko dubljih reorganizacija zbog različito popunjenih velikih blokova i loše propagacije).
 • Napadi na mrežu: Smatrali su da će postojati veća mogućnost napada na mrežu u vidu maliciozne reorganizacije blokova (re-orgs) i duplog-trošenja (double spends).
  Alternativno rešenje: Razmatrali su rešenja za poboljšanje memorije u kojoj transakcije čekaju na potvrdu (mempool) radi otpušenja mreže.
  Vanmrežna rešenja: Koliko god da se blok poveća, svakako će biti potrebna i dodatna vanmrežna rešenja, poput Lightning-a, kako bi se obradile sve transakcije u budućnosti, ukoliko bitkoin postane rasprostranjeno sredstvo plaćanja.
 • Centralizacija: Govorili su da će veći blokovi poskupeti upravljanje punim nodovima (čvorovima), što bi značilo da će samo bogatiji operateri moći da priušte pune nodove, čime se mreža centralizuje.

Roger Ver, Jihan Wu (Bitmain) i grupa koja je zagovarala povećanje blokova, je sa druge strane iznosila sledeće argumente:

 • Decentralizacija: Roger je smatrao da će zbog Murovog zakona, veliki blokovi ipak doneti više punih nodova, a samim tim i više decentralizacije. U 2015. godini je govorio da će “hard drajv od $100 biti dovoljan” za pun nod u nekoliko narednih decenija. Jihan Wu je smatrao da je cifra bliža $10,000.
 • Segwit nije dovoljan:Segwit implementacija bi povećala broj mogućih BTC transakcija po bloku, ali nedovoljno da pokrije očekivane buduće potrebe mreže.
 • Veći kapacitet: Veliki blokovi omogućuju obrađivanje većeg broja transakcija, što smanjuje vreme i troškove obrade.
  Sredstvo plaćanja: Smatrali su da će se, zbog sporih i skupih transakcija, bitkoin pretvoriti u investiciju umesto u sredstvo svakodnevnog plaćanja.

Koja je razlika između Bitkoina i Bitkoin Keša?

Roger Ver i zajednica okupljena oko njega je, zbog nemogućnosti sporazuma, odlučila da ipak forkuje Bitkoin i poveća veličinu bloka sa 1MB na 8MB. Svako ko je posedovao BTC je prilikom forka dobio isti broj BCH-a. Jedina razlika između Bitkoina i Bitkoin Keša je, u tom trenutku, bila u veličini blokova.

Treba skrenuti pažnju da do sada BCH nije imao potrebu za tako velikim blokovima. Naime, BCH mreža i dalje obrađuje manji broj transakcija od BTC jer je ljudi slabije koriste. Sa druge strane, broj vlasnika ove kriptovalute svakako nije zanemarljiv. 16 miliona adresa trenutno poseduje BCH.

 

Bitkoin i Bitkoin Keš

 

BCH je tehnički i dalje sličan BTC-u u pogledu protokola, ukupne količine novčića i sistema nagrada. Međutim, vremenom su rađena nova ažuriranja na Bitkoin Kešu, poput dodatnog povećavanja blokova, pa se stvarao sve veći jaz između ove dve kriptovalute. Neke od dodatnih razlika su:

 • Dinamično podešavanje težine kopanja: za razliku od Bitkoina, koji podešava težinu kopanja na svakih ≈14 dana, Bitkoin Keš se oslanja na dinamični algoritam koji preispituje težinu na svakom bloku.
 • Pametni ugovori: Moguće je napraviti kompleksniji pametan ugovor na Bitkoin Keš mreži nego na Bitkoinu.
 • Izdavanje tokena: Moguće je izdati sopstveni token preko Bitkoin Keš mreže (odnosno SLP-a), na sličan način na koji je to moguće preko ethereum.

Dinamično podešavanje težine kopanja

Obzirom da je značajno manja procesorska snaga (hash power) učestvovala u rudarenju BCH-a u odnosu na BTC, Bitkoin Keš programeri su pokrenuli EDA algoritam radi podešavanja vremenskih intervala između blokova.

Algoritam za vanredno podešavanje težine kopanja (EDA) je smanjivao težinu kopanja BCH-a za 20% u određenim situacijama, što je izazvalo velike oscilacije u težini. Zbog toga je na Bitkoin Keš blokčejnu iskopano na hiljade blokova više u odnosu na Bitkoin.

Iz ovog razloga su programeri rešili da ga zamene novim DAA algoritmom za podešavanje težine, krajem 2017. godine. Za razliku od Bitkoina, Bitkoin Kešov DAA podešava težinu kopanja nakon svakog bloka, na osnovu pokretnog proseka u poslednja 144 bloka.

Razlika između pametnih ugovora: Bitkoin vs Bitkoin Keš vs Ethereum

Na Bitkoin Keš blokčejnu se mogu raditi i kompleksnije stvari od običnih transakcija. Pomoću Cashscript jezika za pametne ugovore programeri mogu da prave decentralizovane aplikacije.

Cashscript je inspirisan solidity jezikom koji koriste ethereum programeri. Pametni ugovori na ethereum-u su dosta napredniji od pametnih ugovora na Bitkoin Kešu, ali su pametni ugovori na Bitkoin Kešu napredniji od pametnih ugovora na Bitkoinu.

Osnovna razlika između pametnih ugovora na Ethereum-u i Bitkoinu je što na Bitkoinu ugovori imaju limit veličine 520 bajta i mogu da sadrže najviše 201 opkod. Primer Bitkoin pametnog ugovora je novčanik sa više potpisnika (multi-sig wallet), sa kog BTC ne može da se potroši ukoliko svi učesnici ne potpišu transakciju. Zanimljiv je i vremenski-zaključan ugovor (HTLC) sa kog može da se troši nakon propisanog vremenskog intervala. Kompleksnije stvari mogu da se prave ako se ugovori kombinuju sa vanmrežnim aplikacijama, pa je tako napravljena Lightning mreža.

Bitkoin Keš programeri su unapredili mogućnosti Bitkoinovih pametnih ugovora pomoću izmenjenih opkodova. Neki od bitnijih ugovora koji sada mogu da se naprave na Bitkoin Kešu su sporazumni (Covenants) i “oracle” ugovori. Sporazumni ugovori su kompleksniji od Bitkoinovih, jer, između ostalog, mogu da ograniče količinu novca koja može da se potroši ili da ograniče ko sme da bude primalac. Ova funkcionalnost otvara mogućnost za kreiranje DeFi aplikacija, odnosno decentralizovanih finansija, poput AnyHedge.Oracles” omogućavaju ubacivanje spoljašnjih informacija u ugovor, kao npr. u HodlVault aplikaciji. HodlVault ugovor podrazumeva čuvanje BCH-a dok god BCH/USD cena ne dostigne određeni nivo. U ovom slučaju, BCH/USD cena je spoljašna informacija.

Dodatna prednost je što je jeftinije koristiti ugovore na Bitkoin Kešu nego na Bitkoinu i Ethereum-u.

Izdavanje tokena

Bitkoin Keš koristi jednostavni ledžer protokol (SLP) za izdavanje fungibilnih i nefungibilnih tokena. Ovi tokeni mogu da imaju različit broj decimala, različitu količinu u opticaju, kao i mogućnost izdavanja novih tokena nakon inicijalno izdate količine (genesis).

SLP je još uvek u ranoj fazi razvoja i tokeni napravljeni na njemu za sada nisu toliko popularni. Sa druge strane, Teter, izdavalac najpopularnijeg stabilnog tokena na svetu, je prebacio određeni broj USDT-a na SLP protokol.

Rizici vezani za Bitkoin Keš

Rudari trenutno obezbeđuju Bitkoin Keš mrežu sa 2.495 ehash/s. Iako je ova procesna snaga 50x manja u odnosu na Bitkoin, veća je u odnosu na druge kriptovalute koje se rudare. BCH ima posvećene rudare, kao i podršku velikih farmi poput bitmain-a, pa je količina procesne snage prilično stabilna. Međutim, nije dovoljna da spreči potencijalni kratkoročni 51% napad.

Ozbiljniji 51% napad bi, u kombinaciji sa tzv. duplim-trošenjem, najviše naškodio berzama koje trguju BCH-om. Pored duplog trošenja, napadač bi mogao da spreči određene transakcije da budu potvrđene. Šteta koja bi bila naneta reputaciji kriptovalute bi takođe bila značajna.

BCH je doživeo napad reorganizacijom blokova 15. maja 2019. godine, prilikom redovnog ažuriranja. Tada je loše odrađena implementacija koja je trebala da povrati pogrešno poslate BCH sa Segwit-a, a u stvari je otvorila prostor za krađu. Usledio je “rat rudara” koji su reorganizovali blokove tako što su pokušali da ukradu tuđi BCH. Jedan deo ukradenog BCH-a je vraćen pravim vlasnicima, zahvaljujući naporima velikih pulova da iskopaju duži lanac. I dalje postoji kontroverza oko toga da li je posredi bio 51% napad ili reorganizacija blokova.

BCH se redovno ažurira (hard forkuje) dva puta godišnje. Ovaj napad je pokazao koliko to može da bude rizično. Programeri su rekli da ne nameravaju zauvek da sprovode dva invanzivna ažuriranja godišnje. U pitanju je samo trenutna mera u ovoj fazi razvoja.

Potencijal Bitkoin Keša

Bitkoin Keš može da obradi mnogo veći broj transakcija u sekundi od Bitkoin mreže, što znači da je brže i jeftinije slati BCH od BTC.

Odličan je za transakcije, jer kolika god suma da se pošalje, najčešće se plaća naknada manja od centa.

Pored slanja transakcija, Bitkoin Keš programeri rade na izgradnji novih funkcionalnosti na pametnim ugovorima. Cilj im je da se što više vrsta tokena i decentralizovanih aplikacija izgradi na njemu.

 

Bitkoin keš roadmap

Plan razvoja BCH. Izvor

 

Razvijaju se i dodatna rešenja za povećanje skalabilnosti Bitkoin Keša. Cilj je pravljenje mreže koja može da obrađuje što veći broj transakcija u budućnosti. Da bi to postigli, pored implementiranih Schnorr potpisa, programeri razvijaju i rešenja za bržu propagaciju blokova i obrezivanje blokčejna. Pomoću masovne paralelizacije će pokušati da podignu broj mogućih transakcija u sekundi na preko 5 miliona. Žele da dođu do nivoa na kom će prodavnice već posle 3 sekunde moći da smatraju transakciju dovoljno bezbednom, odnosno da je mogu tretirati kao da je “prošla”.

Sve više online i fizičkih prodavnica, kao i drugih provajdera usluga i dobara, prihvata Bitkoin Keš kao platno sredstvo.

 

Mapa

Mapa biznisa koji prihvataju BCH – izvor map.bitcoin.com

 

Cena BCH i kako se može kupiti

Vrednost kriptovaluta je vrlo volatilna i zavisi od dosta faktora. Neki faktori su vezani za pojedinačne kriptovalute, a neki za tržište u globalu.

BCH je tako dostigao najvišu cenu od $4,355 u decembru 2017. godine, u isto vreme kad je i BTC vredeo $20,089. Nakon toga je usledio veliki pad cena svih kriptovaluta na tržištu, pa je i BCH dotakao dno na $75.

Trenutno se prodaje po $218, što predstavlja skok od 190% u odnosu na dno. Povratak poverenja u potencijal ove kriptovalute se može primetiti i kroz rekordni obim trgovanja BCH-om ove godine u odnosu na sve prethodne.

BCH je moguće kupiti i u Srbiji, na vrlo jednostavna način, preko platforme koja ima najduži staž na našim prostorima.

 

Comment section

0 comments

Ostavite odgovor