Registracija ECD naloga – Pravno lice

U ovom članku ćemo proći kroz proces registracije ECD naloga za pravno llice.

Na stranici ECD Registracije biramo opciju Pravno lice, popunjavamo e-mail adresu koja će biti vezana za ovaj nalog, kao i korisničku šifru. Ova dva podatka se mogu kasnije menjati.

 

Važno: Korisnička šifra mora da ima minimum 8 karaktera, barem jedan broj, i najmanje jedno veliko i jedno malo slovo.

Na sledećem ekranu unosimo podatke kompanije, odnosno PIB, Matični broj, Poslovno ime, Mesto i Adresu sedišta.

 

Na sledećem koraku su potrebni podaci punomoćnika (očitana lična karta punomoćnika, kao i potpisano i kod notara overeno punomoćje), lica koje će se kasnije idenitifikovati u procesu verifkacije pravnog lica. Takođe, potrebno je složiti se sa Pravilima poslovanja i odabrati prijavu za Newsletter i SMS notifikacije. Ove dve opcije nisu obavezne.

Takođe je potrebno odgovoriti na pitanje „Da li ste funkcioner?“, shodno stanju stvari.

Prelazimo na poslednji korak registracije. Prikazuje se obaveštenje da je registracija uspešna, ostaje još samo potvrda linkom iz aktivacione e-mail poruke. E-mail poruka ponekad stiže i u junk i spam foldere, pa je dobro proveriti i te lokacije u svom sandučetu.

 

Klikćemo na link iz poruke i ovim je registracija kompletirana. Sada je vreme za verifikaciju ECD naloga pravnog lica.