Registracija ECD naloga – Pravno lice

U ovom članku prolazimo kroz proces registracije ECD naloga za pravno llice.

Na stranici ECD Registracije biramo opciju Pravno lice, popunjavamo e-mail adresu koja će biti vezana za ovaj nalog, kao i korisničku šifru. Ova dva podatka se mogu kasnije menjati.

 

VAŽAN DETALJ! Korisnička šifra mora imati minimum 8 karaktera, mora sadržati barem jedan broj, barem jedno veliko i jedno malo slovo.

Na sledećem ekranu unosimo podatke kompanije, konkretno PIB, Matični broj, Poslovno ime, Mesto i Adresu sedišta.

 

Na sledećem koraku su potrebni podaci punomoćnika (očitana lična karta punomoćnika, kao i potpisano i kod notara overeno punomoćje), lica koje će se kasnije idenitifikovati u procesu verifkacije pravnog lica. Takođe, potrebno je složiti se sa Pravilima poslovanja i odabrati prijavu za Newsletter i SMS notifikacije. Ove dve opcije su izborne.

Takođe je potrebno odabrati opciju funkcioner DA ili NE, shodno stanju stvari.

Prelazimo na poslednji korak registracije. ECD stranica nas obaveštava da je registracija uspešna, ostaje još samo potvrditi je linkom iz aktivacione e-mail poruke. E-mail poruka ponekad stiže i u junk i spam foldere, pa je dobro proveriti i te lokacije Vašeg sandučeta.

 

Klikćemo na link iz poruke i ovim je registracija kompletirana. Sada je vreme za verifikaciju ECD naloga pravnog lica.