Registracija ECD naloga – Pravno lice

U ovom članku ćemo proći kroz proces registracije ECD naloga za pravno llice.

Na stranici ECD Registracije biramo opciju Pravno lice, popunjavamo e-mail adresu koja će biti vezana za ovaj nalog, kao i korisničku šifru. Ova dva podatka se mogu kasnije menjati.

 

Važno: Korisnička šifra mora da ima minimum 8 karaktera, barem jedan broj, i najmanje jedno veliko i jedno malo slovo.

Na sledećem ekranu unosimo podatke kompanije, odnosno PIB, Matični broj, Poslovno imešifra delatnosti i pravna forma.

Nakon popunjenih podataka vezanih za pravno lice, u sledećem koraku je neophodno popuniti podatke o adresi kompanije.

Kada su informacije vezane za firmu ispravno popunjene u sledećem koraku, neophodno je popuniti podatke vezane za vlasnika/zastupnika, punomoćnika ili prokuriste:

Kada su sva navedena polja ispravno popunjena, u narednom koraku je potrebno čekirati polja vezana za Pravila Poslovanja.

Klikom na dugme sledeći korak, registracija je uspešno završena. Na mejlo kojim je obaveljena registracija, dobićete linkove za aktivaciju korisničkog naloga i korisne savete vezane za bezbednost istog.

Sada je vreme za verifikaciju ECD naloga pravnog lica.