Upotreba ECD Wallet-a

Nakon kreiranja i pristupanja ECD Wallet-u, dostupne su vam različite mogućnosti.

1. Kupi

Možete kupiti kriptovalute za RSD koje imate isključivo na ECD Wallet-u.

 

Klikom na opciju Kupi otvara se prozor koji prikazuje:

 • Oznaku kriptovalute koju želite da kupite
 • Količinu kriptovalute koju želite da kupite
 • Količina RSD potrebna za kupovinu odgovarajućeg iznosa kriptovalute

Kriptovalute će nakon uspešne kupovine biti poslate na vaš ECD Wallet i dostupne nakon 2 potvrde mreže.
Status transakcija i broj potvrda možete proveriti u „Moje Transakcije“.

2. Prodaj

Možete prodati kriptovalute koje imate u ECD Wallet-u za RSD.

Klikom na opciju Prodaj otvara se prozor koji prikazuje:

 • Oznaku kriptovalute koju želite da prodate.
 • Količinu kriptovalute
 • Količinu RSD koji će se dobiti za odgovarajući iznos kriptovalute

RSD će nakon uspešne prodaje kriptovalute biti poslati na vaš ECD Wallet.
Očekivano vreme za Bitcoin transakciju je oko 6 minuta.

3. Deponuj

Dostupne kriptovalute sa bilo koje kriptoadrese možete deponovati na kriptoadresu svog ECD Wallet-a.

Klikom na opciju DEPONUJ otvara se prozor koji prikazuje:

 • Oznaku kriptovalute koju želite da deponujete na ECD Wallet
 • QR kod koji predstavlja vašu kriptoadresu na ECD Wallet-u. Skeniranjem QR koda kroz neki drugi Wallet ili kripto berzu možete ubrzati proces kopiranja kriptoadrese
 • Vašu kriptoadresu na ECD Wallet-u, koju lako možete kopirati

4. Pošalji

Dostupne kriptovalute sa svog ECD Wallet-a možete poslati na bilo koju drugu kriptoadresu.

Klikom na opciju Pošalji otvara se prozor koji prikazuje:

 • Oznaku kriptovalute koju želite da pošaljete sa ECD Wallet-a
 • Ukupnu količinu koju želite da pošaljete, nju je potrebno upisati
 • Ukupnu količinu koja će biti poslata
 • Troškove transakcije

Nakon unošenja kriptoadrese potrebno je potvrditi istu kako bi kripto mogao da se pošalje. U našim uputstvima možete pronaći instrukcije kako to uraditi.

Kako bi proces bio uspešno izvršen, potrebno je upisati MFA i Wallet sigurnosnu reč zbog bezbednosti vaših sredstava.

Dinari u ECD Wallet-u

Postoje dva načina korišćenja RSD na vašem ECD Wallet-u kroz opciju:

1. Deponuj

Klikom na opciju Deponuj, otvara se novi prozor u kome:

 • Upisujete iznos RSD
 • Potvrđujete

 • Pojavljuju se instrukcije za plaćanje ili QR kod. Skeniranjem QR koda kroz e-banking aplikaciju ubrzavate proces

Limit za deponovanje RSD ne postoji.
Troškovi transakcije za deponovanje RSD ne postoje.

2. Pošalji

Ukoliko imate dostupne RSD na ECD Wallet-u možete ih poslati na bankovni račun.

Klikom na opciju Povuci, otvara se novi prozor u kome:

 • Upisujete iznos RSD
 • Unosite svoj bankovni račun na koji će sredstva biti poslata
 • Imate uvid u iznos koji će biti primljen i obračunate troškove transakcije

 

VAŽNA NAPOMENA – Ukoliko imate aktivnu transakciju na menjačnici ne možete kreirati zahtev unutar wallet-a dok se taj postojeći zahtev ne realizuje ili poništi.

Ulogujte se i počnite sa korišćenjem.