Limiti i troškovi ECD Wallet-a

Limiti i troškovi kupovine/prodaje/povlačenja kriptovaluta u ECD Wallet-u

Bitcoin
Kupovina BTC za RSD: 2%
Za BTC iznosi do 300.000rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja BTC sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 0.0002 BTC.
Minimalni iznos BTC za povlačenje 0.0003 BTC.
Maksimalni iznos BTC za povlačenje u jednoj transakciji 0.05 BTC.

Minimalni iznos BTC za kupovinu u jednoj transakciji 3,000 RSD.
Maksimalni iznos BTC za kupovinu u jednoj transakciji 300,000 RSD.

Minimalni iznos BTC za prodaju u jednoj transakciji 0,0002 BTC.
Maksimalni iznos BTC za prodaju u jednoj transakciji 0,2 BTC.

Litecoin
Kupovina LTC za RSD: 2%
Za LTC iznosi do 300.000rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja LTC sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 0.01 LTC.
Minimalni iznos LTC za povlačenje 0.04 LTC.
Maksimalni iznos LTC za povlačenje u jednoj transakciji 15 LTC.

Minimalni iznos LTC za kupovinu u jednoj transakciji 3,000 RSD.
Maksimalni iznos LTC za kupovinu u jednoj transakciji 300,000 RSD.

Minimalni iznos LTC za prodaju u jednoj transakciji 0,2 LTC.
Maksimalni iznos LTC za prodaju u jednoj transakciji 18 LTC.

Bitcoin Cash
Kupovina BCH za RSD: 2%
Za BCH iznosi do 300.000rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja BCH sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 0.001 BCH.
Minimalni iznos BCH za povlačenje 0.004 BCH.
Maksimalni iznos BCH za povlačenje u jednoj transakciji 5 BCH.

Minimalni iznos BCH za kupovinu u jednoj transakciji 3,000 RSD.
Maksimalni iznos BCH za kupovinu u jednoj transakciji 300,000 RSD.

Minimalni iznos BCH za prodaju u jednoj transakciji 0,7 BCH.
Maksimalni iznos BCH za prodaju u jednoj transakciji 7 BCH.

Ethereum
Kupovina ETH za RSD: 2%
Za ETH iznosi do 300,000 rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja ETH sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 0.005 ETH.
Minimalni iznos ETH za povlačenje je 0.012 ETH.
Maksimalni iznos ETH za povlačenje u jednoj transakciji je 1 ETH.

Minimalni iznos ETH za kupovinu u jednoj transakciji 3,000 RSD.
Maksimalni iznos ETH za kupovinu u jednoj transakciji 300,000 RSD.

Minimalni iznos ETH za prodaju u jednoj transakciji 0,012 ETH.
Maksimalni iznos ETH za prodaju u jednoj transakciji 1 ETH.

Tether
Kupovina USDT za RSD: 2%
Za USDT iznosi do 300,000 rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja USDT sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 10 USDT.
Minimalni iznos USDT za povlačenje je 50 USDT.
Maksimalni iznos USDT za povlačenje u jednoj transakciji je 3,000 USDT.

Minimalni iznos USDT za kupovinu u jednoj transakciji 3,000 RSD.
Maksimalni iznos USDT za kupovinu u jednoj transakciji 300,000 RSD.

Minimalni iznos USDT za prodaju u jednoj transakciji 100 USDT.
Maksimalni iznos USDT za prodaju u jednoj transakciji 999 USDT.

Cardano
Kupovina ADA za RSD: 2%
Za ADA iznosi do 30,000 rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja ADA sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 1 ADA.
Minimalni iznos ADA za povlačenje je 100 ADA.
Maksimalni iznos ADA za povlačenje u jednoj transakciji je 500 ADA.

Minimalni iznos ADA za kupovinu u jednoj transakciji 5,000 RSD.
Maksimalni iznos ADA za kupovinu u jednoj transakciji 30,000 RSD.

Minimalni iznos ADA za prodaju u jednoj transakciji 100 ADA.
Maksimalni iznos ADA za prodaju u jednoj transakciji 900 ADA.

Solana
Kupovina SOL za RSD: 2%
Za SOL iznosi do 30,000 rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja SOL sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 0.01 SOL.
Minimalni iznos SOL za povlačenje je 2 SOL.
Maksimalni iznos SOL za povlačenje u jednoj transakciji je 12 SOL.

Minimalni iznos SOL za kupovinu u jednoj transakciji 3,000 RSD.
Maksimalni iznos SOL za kupovinu u jednoj transakciji 300,000 RSD.

Minimalni iznos SOL za prodaju u jednoj transakciji 2 SOL.
Maksimalni iznos SOL za prodaju u jednoj transakciji 10 SOL.

Tron
Kupovina TRX za RSD: 2%
Za TRX iznosi do 30,000 rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja TRX sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 1 TRX.
Minimalni iznos TRX za povlačenje je 500 TRX.
Maksimalni iznos TRX za povlačenje u jednoj transakciji je 5,000 TRX.

Minimalni iznos SOL za kupovinu u jednoj transakciji 3,000 RSD.
Maksimalni iznos SOL za kupovinu u jednoj transakciji 300,000 RSD.

Minimalni iznos SOL za prodaju u jednoj transakciji 2 SOL.
Maksimalni iznos SOL za prodaju u jednoj transakciji 10 SOL.

Dinar RSD
Deponovanje RSD sa tekućeg računa na ECD Wallet ne donosi nikakav trošak.
Povlačenje RSD sa ECD Wallet-a na bankovni račun: 1,5%
Minimalan iznos za povlačenje: 10,000 RSD
Maksimalan iznos za povlačenje po transakciji: 300,000 RSD

Troškova prilikom deponovanja kriptovaluta i RSD nema.

Ulogujte se i počnite sa korišćenjem