Šta je ECD Wallet

ECD Wallet je usluga koja omogućava da Vašu digitalnu imovinu (kriptovalute) čuvate jednostavno na sigurnom mestu preko ECD platforme. Ideja je da Vašem ECD Wallet-u, kada ga aktivirate, možete pristupiti samo Vi kao korisnik istog. Ulaz u Wallet je zaštićen Vašim korisničkim imenom i šifrom koju Vi odredite.
Šifra bi stoga trebalo da bude što kompleksnija. Preporuka je da šifra ima barem jedno veliko slovo, barem jedan broj i barem jedan specijalan znak.
Zbog sigurnosti Vaših kriptovaluta takođe je neophodan korak aktiviranje MFA i Wallet sigurnosne reči.

Ne postoji nikakva nadoknada za otvaranje ECD Wallet-a.

Kroz ECD Wallet možete pored čuvanja i prodati kriptovalute menjajući ih za RSD.

Jedna opcija je da RSD od prodaje kriptovaluta ostaju na Vašem ECD Wallet-u. U tom slučaju jednostavno i brzo možete ponovo u bilo kom trenutku za te iste RSD kupiti kriptovalute kroz ECD Wallet ili povući RSD na Vaš bankovni račun u bilo kom trenutku.
Druga opcija je da RSD od prodaje kriptovalute odmah pošaljete na Vaš bankovni račun.

Slične opcije stoje Vam na raspolaganju kada su u pitanju kriptovalute. Ukoliko ih kupujete, možete odrediti da kriptovalute budu na kriptoadresi vezanoj za Vaš ECD Wallet ili izabrati neku drugu kriptoadresu na koju želite da pošaljete kriptovalute sa ECD Wallet-a.

ECD Wallet je usluga dostupna korisnicima koji imaju kompletiran proces verifikacije naloga.

ECD koristi Fireblocks infrastrukturu kao platformu za bezbedno čuvanje kriptovaluta.