FAQ

Koliki su troškovi/limit vezani za transakcije kroz ECD Wallet?

Bitcoin
Kupovina BTC za RSD: 2%
Za BTC iznosi do 300.000rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja BTC sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 0.00025 BTC.
Minimalni iznos BTC za povlačenje 0.002 BTC.
Maksimalni iznos BTC za povlačenje u jednoj transakciji 0.15 BTC.

Minimalni iznos BTC za kupovinu u jednoj transakciji 1,500 RSD.
Maksimalni iznos BTC za kupovinu u jednoj transakciji 300,000 RSD.

Minimalni iznos BTC za prodaju u jednoj transakciji 0,001 BTC.
Maksimalni iznos BTC za prodaju u jednoj transakciji 0,15 BTC.

Litecoin
Kupovina LTC za RSD: 2%
Za LTC iznosi do 300.000rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja LTC sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 0.01 LTC.
Minimalni iznos LTC za povlačenje 0.04 LTC.
Maksimalni iznos LTC za povlačenje u jednoj transakciji 15 LTC.

Minimalni iznos LTC za kupovinu u jednoj transakciji 1,500 RSD.
Maksimalni iznos LTC za kupovinu u jednoj transakciji 300,000 RSD.

Minimalni iznos LTC za prodaju u jednoj transakciji 0,3 LTC.
Maksimalni iznos LTC za prodaju u jednoj transakciji 18 LTC.

Bitcoin Cash
Kupovina BCH za RSD: 2%
Za BCH iznosi do 300.000rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja BCH sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 0.001 BCH.
Minimalni iznos BCH za povlačenje 0.004 BCH.
Maksimalni iznos BCH za povlačenje u jednoj transakciji 10 BCH.

Minimalni iznos BCH za kupovinu u jednoj transakciji 1,500 RSD.
Maksimalni iznos BCH za kupovinu u jednoj transakciji 300,000 RSD.

Minimalni iznos BCH za prodaju u jednoj transakciji 0,2 BCH.
Maksimalni iznos BCH za prodaju u jednoj transakciji 10 BCH.

Ethereum
Kupovina ETH za RSD: 2%
Za ETH iznosi do 300,000 rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja ETH sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 0.004 ETH.
Minimalni iznos ETH za povlačenje je 0.012 ETH.
Maksimalni iznos ETH za povlačenje u jednoj transakciji je 1 ETH.

Minimalni iznos ETH za kupovinu u jednoj transakciji 1,500 RSD.
Maksimalni iznos ETH za kupovinu u jednoj transakciji 300,000 RSD.

Minimalni iznos ETH za prodaju u jednoj transakciji 0,015 ETH.
Maksimalni iznos ETH za prodaju u jednoj transakciji 1 ETH.

Tether
Kupovina USDT za RSD: 2%
Za USDT iznosi do 300,000 rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja USDT sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 5 USDT.
Minimalni iznos USDT za povlačenje je 50 USDT.
Maksimalni iznos USDT za povlačenje u jednoj transakciji je 3,000 USDT.

Minimalni iznos USDT za kupovinu u jednoj transakciji 1,500 RSD.
Maksimalni iznos USDT za kupovinu u jednoj transakciji 300,000 RSD.

Minimalni iznos USDT za prodaju u jednoj transakciji 20 USDT.
Maksimalni iznos USDT za prodaju u jednoj transakciji 3,000 USDT.

Cardano
Kupovina ADA za RSD: 2%
Za ADA iznosi do 100,000 rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja ADA sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 1 ADA.
Minimalni iznos ADA za povlačenje je 30 ADA.
Maksimalni iznos ADA za povlačenje u jednoj transakciji je 3,000 ADA.

Minimalni iznos ADA za kupovinu u jednoj transakciji 1,500 RSD.
Maksimalni iznos ADA za kupovinu u jednoj transakciji 100,000 RSD.

Minimalni iznos ADA za prodaju u jednoj transakciji 70 ADA.
Maksimalni iznos ADA za prodaju u jednoj transakciji 3,000 ADA.

Solana
Kupovina SOL za RSD: 2%
Za SOL iznosi do 100,000 rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja SOL sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 0.01 SOL.
Minimalni iznos SOL za povlačenje je 1 SOL.
Maksimalni iznos SOL za povlačenje u jednoj transakciji je 50 SOL.

Minimalni iznos SOL za kupovinu u jednoj transakciji 1,500 RSD.
Maksimalni iznos SOL za kupovinu u jednoj transakciji 100,000 RSD.

Minimalni iznos SOL za prodaju u jednoj transakciji 1 SOL.
Maksimalni iznos SOL za prodaju u jednoj transakciji 60 SOL.

Tron
Kupovina TRX za RSD: 2%
Za TRX iznosi do 100,000 rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja TRX sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 1 TRX.
Minimalni iznos TRX za povlačenje je 10 TRX.
Maksimalni iznos TRX za povlačenje u jednoj transakciji je 7,000 TRX.

Minimalni iznos TRX za kupovinu u jednoj transakciji 1,500 RSD.
Maksimalni iznos TRX za kupovinu u jednoj transakciji 100,000 RSD.

Minimalni iznos TRX za prodaju u jednoj transakciji 250 TRX .
Maksimalni iznos TRX za prodaju u jednoj transakciji 15,000 TRX .

USDC
Kupovina USDC za RSD: 2%
Za USDC iznosi do 300,000 rsd se realizuju automatski.

Cena povlačenja USDC sa ECD Wallet-a na neku drugu kriptoadresu 5 USDC.
Minimalni iznos USDC za povlačenje je 50 USDC.
Maksimalni iznos USDC za povlačenje u jednoj transakciji je 3,000 USDC.

Minimalni iznos USDC za kupovinu u jednoj transakciji 1,500 RSD.
Maksimalni iznos USDC za kupovinu u jednoj transakciji 300,000 RSD.

Minimalni iznos USDC za prodaju u jednoj transakciji 20 USDC.
Maksimalni iznos USDC za prodaju u jednoj transakciji 3,000 USDC.

Dinar RSD
Deponovanje RSD sa tekućeg računa na ECD Wallet ne donosi nikakav trošak.
Povlačenje RSD sa ECD Wallet-a na bankovni račun: 1,5%
Minimalan iznos za povlačenje: 3,000 RSD
Maksimalan iznos za povlačenje po transakciji: 300,000 RSD

Troškova prilikom deponovanja kriptovaluta i RSD nema.

Comment section

0 comments